KONTAKT

  • Narudžba prijevoda
  • Autorska prava
  • Informacije o autorima i dramskim tekstovima
  • Informacije o međunarodnoj kazališnoj suradnji

+ 385 95 8330 672

info@spandram.com

Prevoditeljica: Ivana Krpan