HOME

Portal za prevođenje i promociju kazališnih djela suvremenih španjolskih dramatičara i dramatičarki.

“Postaviti djelo na scenu, dati mu život i ljepotu, temeljna je zadaća teatra, ali od cijele izvedbe jedino je riječ trajna i postojana. “